Faktické údaje a historie

TJ Montas Hradec Králové

Spolek s názvem TJ Montas Hradec Králové, spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem TJ je Pražská třída 581/80, Kukleny, 500 04 Hradec Králové.

TJ bylo přiděleno IČ: 15063968.

Původním místem pro sportování v hale v Kuklenách byla budova dnes nazývaná sokolovna. Do Hradce Králové byla převezena jako dřevěný pavilon z výstavy v Jaroměři pořádané v roce 1929. Později byl tento pavilon upraven na tělocvičnu a společenský sál a v podstatě ve stejných dispozicích funguje dodnes. Pouze v roce 1980, kdy vznikla Tělovýchovná jednota Montas, došlo k přístavbě sociálního zařízení, zateplení a rekonstrukci vytápění.

28. února 2002 otevřela TJ Montas Hradec Králové novou sportovní halu nejen pro členy TJ, ale i pro sportující veřejnost. Tato hala je propojena se sokolovnou.

Zakladatelem TJ Montas v roce 1980 a jejím prvním a dlouholetým předsedou byl pan Rudolf Velinský, zároveň ředitel Základní školy v HK Kuklenách.

Výkonný výbor a kontrolní komise

Více z historie TJ

Původním místem pro sportování v hale v Kuklenách byla budova dnes nazývaná sokolovna. Do Hradce Králové byla převezena jako dřevěný pavilon z výstavy v Jaroměři pořádané v roce 1929. Později byl tento pavilon upraven na tělocvičnu a společenský sál a v podstatě ve stejných dispozicích funguje dodnes. Pouze v roce 1980, kdy vznikla Tělovýchovná jednota Montas, došlo k přístavbě sociálního zařízení, zateplení a rekonstrukci vytápění.

28. února 2002 otevřela TJ Montas Hradec Králové novou sportovní halu nejen pro členy TJ, ale i pro sportující veřejnost. Tato hala je propojena se sokolovnou.

Zakladatelem TJ Montas v roce 1980 a jejím prvním a dlouholetým předsedou byl pan Rudolf Velinský, zároveň ředitel Základní školy v HK Kuklenách.

S rozrůstající se členskou základnou a se vznikem nových oddílů jednoty stávající prostory nevyhovovaly zejména míčovým sportům,a tak bylo nutné přistoupit k pronájmům tréninkových ploch zejména v tehdy nové sportovní hale Základní školy v Kuklenách.

Po dvouleté přípravě se s podporou ČSTV podařilo předsedovi TJ panu Velinskému získat finanční prostředky, které umožnily zahájení výstavby nové haly stavební firmou B. C. BUILDING CENTRUM spol.s r.o. Hradec Králové. Při zemních sondách plochy určené k zástavbě se však objevily závady v provedení hloubkové kanalizace, které způsobily dodatečné úpravy v zakládání stavby a v dimenzování betonové podlahy. S tím související navýšení finančního rozpočtu stavby způsobilo, že finanční prostředky získané od ČSTV nestačily pokrýt náklady na elastický povrch sportovní haly. Díky finanční dotaci města Hradec Králové a s přispěním sponzorů se podařilo odstranit i tento problém a dovést výstavbu haly v celkové hodnotě 5,5 mil. Kč k dokončení.

Po dobudování ochranných mříží topných těles a chrániček osvětlovacích panelů se stávající využití haly na tenis, badminton a odbíjenou rozšířilo ještě o dva tréninkové kurty na odbíjenou, hřiště na házenou a pro ostatní míčové sporty, kterým vyhovuje provedení i rozměry sportovní haly.

V roce 2011 nebyla finanční situace TJ nijak příznivá, když dokonce došlo k předložení oficiální žádosti Městu Hradec Králové o převedení majetku TJ do majetku Města HK. I kvůli tomu, že Město tuto nabídku odmítlo, došlo ke změně ve vedení TJ – místo pana Zajíce se novým předsedou stal Kryštof Koláček z oddílu badmintonu. Po volbě nového výkonného výboru došlo také ke změně budoucí strategie: opustit nereálnou myšlenku výstavby další nové sportovní haly a naopak se soustředit na postupné vylepšování stavu stávajícího objektu, který musí maximálně sloužit veřejnosti. Především díky aktivnímu využívání dotačních programů Města Hradce Králové, Královéhradeckého kraje, ale i s využitím vlastních zdrojů financování, se podařilo provést zateplení velké haly, nainstalovat automatickou regulaci topení, obnovit osvětlení v sokolovně (2012). Finanční situace se stabilizovala i s přispěním využití reklamních ploch (partneři Roltechnik, Pražská správa nemovitostí, Carla, Sepos). Sportovní objekt začali využívat především rekreační hráči badmintonu a florbalu. Mezi jiné uživatele objektu patřili příznivci zumby, stolního tenisu, cvičení žen a dětí, ale i další.

K dalším významným změnám patří komplexní rekonstrukce podlahy v hale a zvýšení počtu kurtů (5) na badminton – realizováno v roce 2013. Velkou investicí byla zástavba proluky mezi halou a sokolovnou v roce 2014, čímž vznikla recepce u vstupu, nové mužské sprchy. Zároveň prošly rekontrukcí všechny šatny a kompletně nové sprchy dostaly i ženy. Rok 2015 přinesl vystoupení oddílu florbalu z TJ (vedený Martinem Huškem), neboť se stal součástí nového spolku výhradně sdružujícího všechny florbalové oddíly ve městě. Vlivem legislativních změn se TJ Montas stává spolkem a schvaluje nové stanovy. Díky dotaci od Města Hradec Králové mohlo dojít také k instalaci regulace toplného systému ve 3 okruzích a tím přispět ke snížení spotřeb plynu.

Rok 2016 se stal především „Rokem sokolovny“ – zejména zásluhou Honzy Opitze prošla totiž kompletní rekonstrukcí, kdy původní v ní snad zůstala jenom parketová podlaha. Nádhera! Na valné hromadě TJ 10. května 2016 odstupuje z funkce předsedy Kryštof Koláček (chce se věnovat především rodině) a novým předsedou je zvolen Karel Plánička.
Ze sportovního pohledu se historickým mezníkem stal říjen 2016, kdy poprvé nastoupilo smíšené družstvo dospělých oddílu badmintonu k prvním utkáním v EXTRALIZE ČR, nejvyšší týmové soutěže v republice. Nejprve prohra v Benátkách n. Jizerou 2:6 a pak doma vítězství 5:3 nad Astrou Praha. A kdo byli první hráči v sestavě družstva TJ Montas? Lukáš Holub, Honza Hubáček, Mára Aubus, René Neděla, Martin Herout, Monika Bienkowská, Michaela Myšáková, Lída Bášová, trenér Petr Báša.
Rok 2017 přinesl další proměnu areálu k lepšímu. Nákladem téměř 600 tis. (a za přispění dotací od Města HK) se kompletně zrekonstruovaly záchody v budově sokolovny, vzniklo nové zádveří při vstupu a také nový chodník od vstupní branky. Díky spolupráci s Decathlonem se podařilo vybavit prostor posilovny moderními cvičebními zařízeními a zajistit věcné ceny pro vítěze mnoha turnajů pořádaných oddílem badmintonu. Významnou změnou k 1. 7. 2017 je také osoba správce – místo Milana Voňky nastupuje Honza Opitz, který se v podstatě stává „školníkem“ a postupně neustále vylepšuje celý areál.

V roce 2018 během července proběhla kompletní výměna osvětlení v hale za úsporné LED osvětlení s umístěním mezi badmintonovými kurty. Náklad činil 0,5 mil. a výraznou měrou opět pomohla dotace od Města HK. Rovněž tak výměna plynových kotlů za nové značky Vaillant (květen). Svépomocí byl proveden nátěr plechové střechy sokolovny – ve žhavém létě se tomu věnovali Pavel Hubáček a Dušan Hromádko.

Na sportovním poli získal oddíl badmintonu první medaile z Mistrovství ČR dospělých: zlaté ze soutěže čtyřhry žen Bětka Bášová s Míšou Fuchsovou, v mixu Bětka Bášová s Kubou Bitmanem. Navíc Bětka Bášová byla vyhlášena Badmintonistkou roku 2017.

Dne 19. 12. 2018 došlo k odhalení pamětní desky Rudolfu Velinskému, v předvečer výročí jeho úmrtí. U vstupu do objektu bude tak natrvalo umístěna vzpomínka na zakladatele naší TJ.

Rok 2019 byl opět plný událostí. Díky dotaci od Krajského úřadu (250 tis.) se podařilo položit do haly novou podlahu „Omnisport“ v celkové ceně 700 tis. Kč s nalajnováním výhradně na badminton. S využitím dotace od Města HK se vybudovala zpěvněná komunikace na parkoviště uvnitř areálu a v neposlední řadě byl instalován nový plot směrem k ulici Zdeňka Wirtha, osazena nová okna do zasedačky v sokolovně a v posilovně.

V únoru 2019 na MČR dospělých získala děvčata Bětka Bášová a Míša Fuchsová opět zlaté medaile ve čtyřhře žen, Bětka v mixu s Kubou Bitmanem (již po 10!!) a Bětka se opakovaně stala Badmintonistkou roku.

V prosinci 2019 se Mára Aubus rozloučil s juniorskou kategorií bronzovou medailí z MČR U19.

2. října 2019 pro nás zůstane navždy dnem smutku, neboť z tohoto světa odešel Honza Opitz, který vykonal pro badminton a pro naši TJ něco, co nelze změřit, ohodnotit……Novým správce se stal Pepa Potůček (od 12/2019).

V roce 2020 obnovujeme nátěr a opravujeme plechovou střechu sokolovny, která navíc dostala pojmenování po Bedřichu Šupčíkovi. Rovněž zateplujeme stropy sokolovny – snad to poznáme na úspoře za vytápění. Pro snadnější úklid kupujeme i díky dotaci od Města HK mycí stroj NILFISK. V červnu proběhla valná hromada TJ, která zvolila nový výkonný výbor – v roli předsedy pokračuje na dalších 5 let Karel Plánička.

V únoru se odehrálo další MČR dospělých a TJ Montas získává opět medaile: zlaté ze čtyřhry žen pro Bětku Bášovou a Míšu Fuchsovou, z mixu pro Bětku Bášovou s Kubou Bitmanem (již 11x), ze čtyřhry mužů stříbrnou pro Honzu Hubáčka s Lukášem Holubem. Bětka opět Badmintonistkou roku 2019.

V tomto roce také poznáváme co je to COVID. Vládní rozhodnutí vede k uzavření areálu v období duben a květen, dále od poloviny října do konce roku.

Rok 2021 bohužel znamená pokračující uzavření areálu kvůli covidu – otevíráme až v polovině května. Přesto – i díky dotacím od Města HK – pokračujeme ve zvelebování. Dokončujeme obnovu místnosti za zasedačkou v patře sokolovny a děláme z ní fyzioterapeutické zázemí vybavené i speciálním lůžkem. Instalace nového plotu včetně vjezdové brány do Pražské třídy je završena na jaře. Zdena Štěpová se rozhodla ukončit aktivní činnost pro oddíl badmintonu a zůstane v pozici příležitostného pomocníka. V polovině října ukončuje činnost náš dodavatel jak elektřiny, tak plynu Bohemia Energy. Končí pro nás tak období levných energií…

Na odloženém MČR dospělých v září k překvapení všech jde zlatá medaile ze smíšené čtyřhry do oddílu badmintonu hráčům Honzovi Hubáčkovi s Míšou Fuchsovou. Ve čtyřhře žen získávají Bětka a Míša stříbrné medaile. V listopadu pořádáme již 47. ročník Hradeckého lva v badmintonu. Zlaté medaile vyhrává Lukáš Holub v singlu a Lukáš s Honzou Hubáčkem v deblu mužů.