V kategoriích U11 až U19

Správci kategorií:

U11, U13 a U15: Pavel Hubáček, hubajdovi@seznam.cz, mobil 777 185 079
U17: Pavel Kastner, kastner@htk-as.cz, mobil 724 826 635
U19: Petra Šolarová, solarova.petra@atlas.cz, mobil 736 288 622

Rodiče dětí komunikují pro přihlašování dětí s těmi správci kategorií podle toho, do které kategorie dítě patří (bez ohledu na kategorii turnaje, na který chce dítě jet).

Správci kategorií U11 až U15 budou obesílat emailem rodiče dětí v těchto kategoriích s propozicemi. Týká se pouze turnajů pořádaných v rámci Východočeské oblasti. Bude-li mít hráč zájem o přihlášení na turnaj v jiné oblasti, musí se aktivně požádat správce o přihlášení. Povinností rodičů je přihlásit hráče správci nejpozději 2 dny před termínem uzávěrky přihlášek uvedené v propozicích.

Hráči (nebo rodiče) v kategoriích U17 a U19 se v případě zájmu o přihlášení musí aktivně sami přihlásit správci těchto kategorií – rovněž nejpozději 2 dny před uzávěrkou přihlášek.

Všechny pořádané turnaje a k nim vydané propozice je třeba sledovat na webu ČBaS – viz odkaz https://czechbadminton.cz/Turnaje Na turnaje dospělých se hráči hlásí samostatně – bez správců.