On-line rezervace haly

Pro rezervaci haly klikněte zde:

on-line6

Pronájem haly a hřišť

Nabízíme pronájem větší a menší sportovní haly (nebo jen kurtu) a tří venkovních hřišť. Jako příklad zde uvádíme některé sportovní disciplíny, ale samozřejmě je možné zde provozovat i jiné sporty.

  • BADMINTON
  • STOLNÍ TENIS
  • VOLEJBAL
  • TENIS
  • FLORBAL
  • RŮZNÉ DRUHY KONDIČNÍHO CVIČENÍ

Číst více... Pronájem haly a venkovních hřišť

Původním místem pro sportování v hale v Kuklenách byla budova dnes nazývaná sokolovna. Do Hradce Králové byla převezena jako dřevěný pavilon z výstavy v Jaroměři pořádané v roce 1929. Později byl tento pavilon upraven na tělocvičnu a společenský sál a v podstatě ve stejných dispozicích funguje dodnes. Pouze v roce 1980, kdy vznikla Tělovýchovná jednota Montas, došlo k přístavbě sociálního zařízení, zateplení a rekonstrukci vytápění.

28. února 2002 otevřela TJ Montas Hradec Králové novou sportovní halu nejen pro členy TJ, ale i pro sportující veřejnost. Tato hala je propojena se sokolovnou.

P8290029 resize-rotace-smallZakladatelem TJ Montas v roce 1980 a jejím prvním a dlouholetým předsedou byl pan Rudolf Velinský, zároveň ředitel Základní školy v HK Kuklenách.
S rozrůstající se členskou základnou a se vznikem nových oddílů jednoty stávající prostory nevyhovovaly zejména míčovým sportům,a tak bylo nutné přistoupit k pronájmům tréninkových ploch zejména v tehdy nové sportovní hale Základní školy v Kuklenách.
Po dvouleté  přípravě se s podporou ČSTV podařilo předsedovi TJ panu Velinskému získat  finanční prostředky, které umožnily zahájení výstavby nové haly stavební firmou B. C. BUILDING CENTRUM spol.s r.o. Hradec Králové. Při zemních sondách plochy určené k zástavbě se však objevily závady v provedení hloubkové kanalizace, které způsobily dodatečné úpravy v zakládání stavby a  v dimenzování betonové podlahy.  S tím související navýšení finančního rozpočtu stavby způsobilo, že finanční prostředky  získané od ČSTV  nestačily pokrýt náklady na elastický povrch sportovní haly. Díky finanční dotaci města Hradec Králové a s přispěním sponzorů se podařilo odstranit i tento problém a dovést výstavbu haly v celkové hodnotě 5,5 mil. Kč k dokončení.
Po dobudování  ochranných mříží  topných těles  a chrániček  osvětlovacích  panelů  se stávající  využití haly na tenis, badminton a odbíjenou rozšířilo ještě o dva tréninkové kurty na odbíjenou, hřiště na házenou a pro ostatní míčové sporty, kterým vyhovuje provedení i rozměry sportovní haly.
 
V roce 2011 nebyla finanční situace TJ nijak příznivá, když dokonce došlo k předložení oficiální žádosti Městu Hradec Králové o převedení majetku TJ do majetku Města HK. I kvůli tomu, že Město tuto nabídku odmítlo, došlo ke změně ve vedení TJ - místo pana Zajíce se novým předsedou stal Kryštof Koláček z oddílu badmintonu. Po volbě nového výkonného výboru došlo také ke změně budoucí strategie: opustit nereálnou myšlenku výstavby další nové sportovní haly a naopak se soustředit na postupné vylepšování stavu stávajícího objektu, který musí maximálně sloužit veřejnosti. Především díky aktivnímu využívání dotačních programů Města Hradce Králové, Královéhradeckého kraje, ale i s využitím vlastních zdrojů financování, se podařilo provést zateplení velké haly, nainstalovat automatickou regulaci topení, obnovit osvětlení v sokolovně (2012). Finanční situace se stabilizovala i s přispěním využití reklamních ploch (partneři Roltechnik, Pražská správa nemovitostí, Carla, Sepos). Sportovní objekt začali využívat především rekreační hráči badmintonu a florbalu. Mezi jiné uživatele objektu patřili příznivci zumby, stolního tenisu, cvičení žen a dětí, ale i další.
K dalším významným změnám patří komplexní rekonstrukce podlahy v hale a zvýšení počtu kurtů (5) na badminton - realizováno v roce 2013. Velkou investicí byla zástavba proluky mezi halou a sokolovnou v roce 2014, čímž vznikla recepce u vstupu, nové mužské sprchy. Zároveň prošly rekontrukcí všechny šatny a kompletně nové sprchy dostaly i ženy. Rok 2015 přinesl vystoupení oddílu florbalu z TJ (vedený Martinem Huškem), neboť se stal součástí nového spolku výhradně sdružujícího všechny florbalové oddíly ve městě. Vlivem legislativních změn se TJ Montas stává spolkem a schvaluje nové stanovy. Díky dotaci od Města Hradec Králové mohlo dojít také k instalaci regulace toplného systému ve 3 okruzích a tím přispět ke snížení spotřeb plynu.
Rok 2016 se stal především "Rokem sokolovny" - zejména zásluhou Honzy Opitze prošla totiž kompletní rekonstrukcí, kdy původní v ní snad zůstala jenom parketová podlaha. Nádhera! Na valné hromadě TJ 10. května 2016 odstupuje z funkce předsedy Kryštof Koláček (chce se věnovat především rodině) a novým předsedou je zvolen Karel Plánička.
 Rok 2017 přinesl další proměnu areálu k lepšímu. Nákladem téměř 600 tis. (a za přispění dotací od Města HK) se kompletně zrekonstruovaly záchody v budově sokolovny, vzniklo nové zádveří při vstupu a také nový chodník od vstupní branky. Díky spolupráci s Decathlonem se podařilo vybavit prostor posilovny moderními cvičebními zařízeními a zajistit věcné ceny pro vítěze mnoha turnajů pořádaných oddílem badmintonu. Významnou změnou k 1. 7. 2017 je také osoba správce - místo Milana Voňky nastupuje Honza Opitz, který se v podstatě stává "školníkem" a postupně neustále vylepšuje celý areál. V roce 2018 během července proběhla kompletní výměna osvětlení v hale za úsporné LED osvětlení s umístěním mezi badmintonovými kurty. Náklad činil 0,5 mil. a výraznou měrou opět pomohla dotace od Města HK. Rovněž tak výměna plynových kotlů za nové značky Vaillant (květen). Svépomocí byl proveden nátěr plechové střechy sokolovny - ve žhavém létě se tomu věnovali Pavel Hubáček a Dušan Hromádko.
 Dne 19. 12. 2018 došlo k odhalení pamětní desky Rudolfu Velinskému, v předvečer výročí jeho úmrtí. U vstupu do objektu bude tak natrvalo umístěna vzpomínka na zakladatele naší TJ.
20181219 17442120181219 174127 
 

BADMINTON: extraligové informace

Extraliga badmintonu předčasně ukončena. Náš tým zůstává v extralize.

extraliga a1 300DPI 02 komp

 

UKONČENÍ SEZÓNY

 

TABULKA

 Hráči pro Extraligu: Milan Dratva (Slovensko), Mattew Nottingham (ENG), Hubáček Jan, Holub Lukáš, Aubus Marek, Neděla René, Herout Martin, Bášová Alžběta, Fuchsová Míša, Tereza Šolarová

ROZLOSOVÁNÍ 

 Ze stránek ČBaS: KOMENTÁŘ

OPĚT NA BADMINTON A JINÉ SPORTY!

BADMINTON BEZ ROUŠEK A POVOLENÉ ČTYŘHRY!

 Vzhledem k postupnému uvolňování vládních opatření u sportovních aktivit dochází od  11. května 2020   ke   změně pravidel   i u nás ve sportovním areálu TJ Montas. Co je potřeba i nadále dodržovat nebo od čeho naopak můžete upustit? Stručně a jasně:

- sportovci při sportování již nemusí mít roušku

 

Od 25. 5. přestává platit:

- končí zákaz užívání šaten a sprch

- po skončení každého tréninku musí být provedena dezinfekce sportovních pomůcek

Pořádání sportovních akcí je povoleno při splnění výše uvedených podmínek. 

 

Realizace www stránek: Ing. Miroslav Novotný