On-line rezervace haly

Pro rezervaci haly klikněte zde:

on-line6

Pronájem haly a hřišť

Nabízíme pronájem větší a menší sportovní haly (nebo jen kurtu) a tří venkovních hřišť. Jako příklad zde uvádíme některé sportovní disciplíny, ale samozřejmě je možné zde provozovat i jiné sporty.

  • BADMINTON
  • STOLNÍ TENIS
  • VOLEJBAL
  • TENIS
  • FLORBAL
  • RŮZNÉ DRUHY KONDIČNÍHO CVIČENÍ

Číst více... Pronájem haly a venkovních hřišť

Původním místem pro sportování v hale v Kuklenách byla budova dnes nazývaná sokolovna. Do Hradce Králové byla převezena jako dřevěný pavilon z výstavy v Jaroměři pořádané v roce 1929. Později byl tento pavilon upraven na tělocvičnu a společenský sál a v podstatě ve stejných dispozicích funguje dodnes. Pouze v roce 1980, kdy vznikla Tělovýchovná jednota Montas, došlo k přístavbě sociálního zařízení, zateplení a rekonstrukci vytápění.

28. února 2002 otevřela TJ Montas Hradec Králové novou sportovní halu nejen pro členy TJ, ale i pro sportující veřejnost. Tato hala je propojena se sokolovnou.

P8290029 resize-rotace-smallZakladatelem TJ Montas v roce 1980 a jejím prvním a dlouholetým předsedou byl pan Rudolf Velínský, zároveň ředitel Základní školy v HK Kuklenách.
S rozrůstající se členskou základnou a se vznikem nových oddílů jednoty stávající prostory nevyhovovaly zejména míčovým sportům,a tak bylo nutné přistoupit k pronájmům tréninkových ploch zejména v tehdy nové sportovní hale Základní školy v Kuklenách.
Po dvouleté  přípravě se s podporou ČSTV podařilo předsedovi TJ panu Velínskému získat  finanční prostředky, které umožnily zahájení výstavby nové haly stavební firmou B. C. BUILDING CENTRUM spol.s r.o. Hradec Králové. Při zemních sondách plochy určené k zástavbě se však objevily závady v provedení hloubkové kanalizace, které způsobily dodatečné úpravy v zakládání stavby a  v dimenzování betonové podlahy.  S tím související navýšení finančního rozpočtu stavby způsobilo, že finanční prostředky  získané od ČSTV  nestačily pokrýt náklady na elastický povrch sportovní haly. Díky finanční dotaci města Hradec Králové a s přispěním sponzorů se podařilo odstranit i tento problém a dovést výstavbu haly v celkové hodnotě 5,5 mil. Kč k dokončení.
Po dobudování  ochranných mříží  topných těles  a chrániček  osvětlovacích  panelů  se stávající  využití haly na tenis, badminton a odbíjenou rozšířilo ještě o dva tréninkové kurty na odbíjenou, hřiště na házenou a pro ostatní míčové sporty, kterým vyhovuje provedení i rozměry sportovní haly.
 
V roce 2011 nebyla finanční situace TJ nijak příznivá, když dokonce došlo k předložení oficiální žádosti Městu Hradec Králové o převedení majetku TJ do majetku Města HK. I kvůli tomu, že Město tuto nabídku odmítlo, došlo ke změně ve vedení TJ - místo pana Zajíce se novým předsedou stal Kryštof Koláček z oddílu badmintonu. Po volbě nového výkonného výboru došlo také ke změně budoucí strategie: opustit nereálnou myšlenku výstavby další nové sportovní haly a naopak se soustředit na postupné vylepšování stavu stávajícího objektu, který musí maximálně sloužit veřejnosti. Především díky aktivnímu využívání dotačních programů Města Hradce Králové, Královéhradeckého kraje, ale i s využitím vlastních zdrojů financování, se podařilo provést zateplení velké haly, nainstalovat automatickou regulaci topení, obnovit osvětlení v sokolovně (2012). Finanční situace se stabilizovala i s přispěním využití reklamních ploch (partneři Roltechnik, Pražská správa nemovitostí, Carla, Sepos). Sportovní objekt začali využívat především rekreační hráči badmintonu a florbalu. Mezi jiné uživatele objektu patřili příznivci zumby, stolního tenisu, cvičení žen a dětí, ale i další.
K dalším významným změnám patří komplexní rekonstrukce podlahy v hale a zvýšení počtu kurtů (5) na badminton - realizováno v roce 2013. Velkou investicí byla zástavba proluky mezi halou a sokolovnou v roce 2014, čímž vznikla recepce u vstupu, nové mužské sprchy. Zároveň prošly rekontrukcí všechny šatny a kompletně nové sprchy dostaly i ženy. Rok 2015 přinesl vystoupení oddílu florbalu z TJ (vedený Martinem Huškem), neboť se stal součástí nového spolku výhradně sdružujícího všechny florbalové oddíly ve městě. Vlivem legislativních změn se TJ Montas stává spolkem a schvaluje nové stanovy.
Rok 2016 se stal především "Rokem sokolovny" - zejména zásluhou Honzy Opitze prošla totiž kompletní rekonstrukcí, kdy původní v ní snad zůstala jenom parketová podlaha. Nádhera! Na valné hromadě TJ 10. května 2016 odstupuje z funkce předsedy Kryštof Koláček (chce se věnovat především rodině) a novým předsedou je zvolen Karel Plánička.
 
PA220040 resize-small
 
 

BADMINTON: extraligové informace

Smíšené družstvo dospělých oddílu badmintonu TJ Montas HK pokračuje i v další sezóně v nejvyšší soutěži ČR Extralize.

Extraliga Meteor

 Výsledky baráže: https://czechbadminton.cz/article/extraligovou-prislusnost-v-barazi-udrzely-tymy-montasu-dobrusky

 Extraliga - úvodník: http://czechbadminton.cz/liga

 Hráči pro Extraligu: Milan Dratva (Slovensko), Mattew Nottingham (ENG), Hubáček Jan, Holub Lukáš, Aubus Marek, Neděla René, Herout Martin, Bášová Alžběta, Fuchsová Míša, Tereza Šolarová

  Rozlosování: http://czechbadminton.cz/content/extraliga

 Ze stránek ČBaS: https://czechbadminton.cz/article/jak-posilily-tymy-pred-extraligou-prvni-ligou-vyrazne-projdete-si-schvalene-prestupy-hostova

TURNAJE PRO VEŘEJNOST

 

 Propozice veřejnost 2018 19

 

 

Realizace www stránek: Ing. Miroslav Novotný